RIZIKI Sealyham Terriers

 • Latest News

   

  19.5.2018

  Kiki BOS, CAC & CACIB at Helsinki Int.Show!

  12.5.2018

  Puffe BOB, CAC & CACIB at Roskilde Int. Show in Denmark!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Riziki GG's Sing Hallelujah "Kiki"